sk flag2  gb

 

 

Ch. Nenuoramos Lord WizardCh. Aria z Čechynských lúk

{ C.I.E. Milbu Twister to Nenuoramos { Ch. Sandusky Alain Prost
Ch. Milbu Greta Grietina
JCh. Majik As You Were { Festival's San Domingo
Majik Nellie Melba
{ Ch. Koriander v.d. Beerse Hoeve { Ch. Xanthos Apple Jack
Molly v.d. Beerse Hoeve
Bella spod Vartovky { C.I.B. Atrey Evidog
Wendy Zlata Cesta

 

- FOTOGALÉRIA - 

VRH B - v nových domovoch

VRH B - 6 týždňov

 

VRH B - 5 týždňov

 

VRH B - 4 týždne